İçeriğe geç

İŞBİRLİKLERİ ve PROJELER

EkoDoku, kooperatif çatısı altında teori ve pratiği bir araya getirerek, sosyal, ekonomik ve ekolojik fayda üzerine çalışan üretim, araştırma, dayanışma ve etkinlik odaklı sosyal girişimdir. Tekstil alanında geleneksel ile yeniliği harmanlayan bir üretim modeli geliştirerek, araştırma, geliştirme çalışmaları yanı sıra ticaret yapan aynı zamanda işbirlikleri de kurarak faaliyet gösteren bir girişimiz. Ana sözleşmemizde de vurgulandığı üzere kar payı dağıtmayan kadınlar ve gençler öncelikli olmak üzere hassas grupları sosyo-ekonomik açıdan güçlendiren, bu gruplar için gelir kaynakları yaratan, gelenekle geleceği bugünde buluşturan sosyal girişim olarak döngüsel ekonomi, sorumlu üretim-tüketim, adil ticaret, yeşil büyüme, doğa ve insan dostu üretim, yavaş moda, sürdürülebilir tekstil, yaşam döngüsüne saygı, sosyal fayda gibi konuları harmanlayan oluşumuz. 

Ürettiğimiz her mal ve hizmetin hedefi öncelikle toplumsal ve çevresel faydadır. Aynı zamanda dezavantajlı bireylerin iş gücüne aktif katılımına yönelik etkin gelir modeli ile  fark yaratmaktadır. Bu farklılık “çalışanları” hem hizmet sağlayıcısı hem de faydalanıcısı haline getirmek ve böylelikle asıl paydaş rolünün sahibi de çalışanlar olmaktadır. Sosyal dayanışma ekonomisi bileşenlerinin ve özellikle kooperatiflerin kapasitesini geliştirmek için ağ çalışmalarına, kooperatif toplantılarına, çalıştaylara, konferanslara aktif katılım sağlıyoruz. Sosyal fayda sağlamak için aktif paydaş veya yararlanıcı olduğumuz bazı projeler: 

Sivil Toplum Diyalogu – VI ile Sivil Toplum Destek Programı – III Kapsamın da Sivil Toplum Sektörü Buluşmaları, Katılımcı Kooperatif olarak yer alıyoruz.

Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalogu VI Programı Sosyal Kooperatifler Mükemmeliyet Merkezi Platformu, 2021, Sosyal Kooperatif olarak ağ üyesi ve paydaş statüsünde yer alıyoruz.

European Social Enterprise Monitor ESEM, Avrupa Sosyal Girişim İzleme Projesinde aktif katılımcıyız. Avrupa ve ötesinde sosyal girişimlerin ihtiyaç ve ilgileri ile ilgili bir araya gelmek, onları desteklemek ve teşvik etmek temel sorumluluğumuzdur.

Fransa Büyükelçiliği ve Türetim Ekonomisi Derneği tarafından yürütülen Kadın Üreticilerin Ekolojik ve Sosyal Açıdan Adil Dönüşümünü Destekleme Projesinin aktif katılımcıyız. Eğitimler ve atölyeler aracılığıyla kapasitemizi güçlendirdik.