İçeriğe geç

EKODOKU NEDEN KURULDU?

EKODOKU ilhamını ipek böceğinin yaşam döngüsünü tamamlamasına izin veren BARIŞ İPEĞİ’ nden aldı.  Binlerce yıllık geleneğin aksine; “İpek böceği kelebeğinin kozadan canlı çıkmasına” ve “yumurta- tırtıl- koza-pupa-kelebek- yumurta” yaşam döngüsünü devam ettirmesine izin veren bu ekolojik ve sürdürülebilir ipek üretim yöntemi, bize farklı ürün ve üretimleri de sürdürülebilirlik bakış açısı ile ele alabileceğimiz ve yenilikler katabileceğimiz fikrini verdi.  

Böylece; insanın doğayı gözleyerek, deneyerek,  üreterek,  biriktirdiği; yol yordam, bilgi, teknik, gelenek, sanat, zanaat ve üretim kültürünün doğal yaşamla oluşturduğu dokuda gözden kaçan ilmekleri yakalamak, kadın elinin mahareti ile onarmak, canlandırmak, renkler, nakışlar, oyalar katmak, paylaşarak çoğaltmak, yaşama döndürmek,  sürdürülebilir kılmak, çağa ve geleceğe taşımak için EKODOKU’ yu  kurduk. Kadın Girişim Kooperatifi olarak kurulan EkoDoku aynı zamanda Sosyal Girişimdir, kar payı dağıtmaz gelirlerini sosyal faydayı çoğaltmak için kullanır.

EKODOKU NELER YAPAR?

Kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm hassas grupların güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşları arasında dayanışmanın artırılması, doğal çevrenin korunması,  insana yakışır iş olanaklarının geliştirilmesi, yeşil büyümenin teşvik edilmesi, bilimsel çalışmaların ve yenilikçiliğin yaygınlaştırılması, kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması, Ortaklarının ve hedef gruplarının ekonomik, teknolojik, sanatsal, bilimsel, dijital, sosyal ve kültürel ihtiyaçları yanı sıra ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmetlerin üretimi; bununla birlikte pazarlanmasına yönelik gereksinimlerinin karşılanması; tüm bu idealler için projeler geliştirilmesi ve uygulanması EKODOKU’ nun çalışmaları arasındadır.  

BİZİM HİKAYEMİZ

EKODOKU Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi, Ankara,  Hatay, İstanbul ve İzmir’den; yaşamı, çevreyi, geleneği, yeniliği, tarımı, üretimi, el emeğini, teknolojiyi önemseyen ve hayatın her alanında kadınları güçlendiren; avukat, ekonomist, mühendis, marka ve patent uzmanı, siyaset bilimci, üretici, projeci ve girişimci kadınlardan oluşan bir sosyal girişimdir. 

Hikaye 2017-2018’de Hatay’da başladı.  Hatay İpek Sürdürülebilir Tekstil Merkezinin yoğun ama bir o kadar da öğretici olan yaklaşık 10 ay boyunca sektör araştırması, fizibilite hazırlanması ve proje geliştirme sürecinde Esra’nın Takım Liderliğinde Alev, Ayşen, Berna, Emel ve Tuba’dan oluşan çekirdek ekip ile hem bu kıymetli proje Hatay’a kazandırıldı hem de kooperatif fikrinin temelleri atılmış oldu.

En nihayetinde “Birlikte Başaralım” ideali biz dostları “Bir” yaptı. Böylece her birimiz uzmanlık alanlarımızda biriktirdiklerimiz, yıllarca köy köy karış karış dolaştığımız Anadolu’ da tanıdıklarımız, tanıklıklarımız, gördüklerimiz, öğrendiklerimizle bir ipek böceği gibi kozamızı ördük ve kooperatifimiz EKODOKU ‘yu baharın tüm bolluğuyla Mayıs 2021’de kurduk. 

İLKELERİMİZ

Açık ve şeffaf

Tüm iş ve ilişkilerde yasalara ve hukuka uygun

İnsan ilişkilerinde, din-dil-ırk-cinsiyet farkı gözetmeden

Dayanışmacı, paylaşımcı ve sosyal fayda odaklı

Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine ve çevreye duyarlı

Geleneğe saygılı ve geleceğe hazırlıklı

HEDEFLERİMİZ

Sosyal Fayda odaklı çalışmalar yürüterek kadınlar ve gençler başta olmak üzere hassas grupları güçlendirmek; 

Kadınlar ve Gençler için dokuma ile ilgili yeni ve yenilikçi iş alanları yaratarak kırsal ve kentsel kalkınmaya katkı sağlamak; 

Kişisel ve evlerimizde kullandığımız ürünlerde yapay ve sentetik elyaf yerine doğal ve yerel elyaf kullanma tercihini arttıracak farkındalığı oluşturmak; 

Anadolu’nun geleneksel dokumacılığında yaygın kullanılan doğal liflerin üretim süreçleri ve dokunmasına ait geleneksel sanat, yöntem, araç – gereçlerin araştırılması, kayıt altına alınması, korunması ve yeniden üretimi;

Doğal lifleri üreten, dokuyan ve geleneksel bilgiye sahip çıkan kişi ve kurumlarla kümelenme amaçlı ağ oluşturulması;

Dokuma ve ilgili el sanatlarında ilgi, bilgi ve beceri sahibi kadınların güçlendirilmeleri için proje ve eğitimler hazırlanması; 

Geleneksel ve güncel dokuma ürünlerinin yeniden kullanımı için manuel veya dijital yöntemler geliştirmek.