İçeriğe geç

Sürdürülebilir Moda

Çağımızın en zorlayıcı bileşeni hız sadece iletişim ve ulaşımda değil hayatımızın her alanınında egemen ve giyim gereksiniminin sosyoekonomik belirteci olan Moda uzun zamandır hızlı üretim ve hızlı tüketim döngüsünün içinde . (Fast fashion), hızlı moda bir yandan vitrinlerde neredeyse günlük değişimler yaratırken bir taraftan da az kullanılmış giysi dağları oluşturuyor.Dünyanın en kirletici ikinci endüstrisi olarak doğal kaynak israfı ve kirliliği yaratan bu duruma gezegenin geleceği için kaygılanan ve tutum geliştiren kitleler sürdürülebilir moda , yavaş moda , etik moda kavramları ile dikkat çekiyorlar. Buna karşılık, hızlı moda üreticisi markalar ham madde tedarik ve üretim aşamalarında çevre ve sürdürülebilirlik adına yaptıkları uygulamaları anlatan yüksek maliyetli kampanya ve reklamlarla bu yaklaşımları benimsediklerini ilan ediyorlar. Ancak global markaların bu atakları ironik olarak (green washing) ; yeşil yıkama diye adlandırılıyor ve genellikle kar amaçlı olduğu düşünülüyor. Neyse ki tekstilde sürdürülebilirlik yönetimi için Paris Antlaşmasından sonra ve AB yeşil mutabakatına göre ,tekstil üreticileri kurumsal faaliyetleri ,üretim süreçleri ve ürünleri için karbon ayak izini yani toplam toplam sera gazı emisyonlarını standartlara uygun hale getirerek sertifikalandırmak zorundalar. Ham maddenin sürdürülebilirliği ve ürünün yaşam döngüsü analizi sertifikalandırma süreçlerinde en önemli aşamaları oluşturuyor.
Sürdürülebilirlik kaygıları tekstil ve moda dünyasını her gün yeni kavram ve görevlerle tanıştırırken geleneksel olanın önemi ve ilham verici yönü öne çıkıyor.
EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi şiddetsiz ipek üretim faaliyetlerimiz tüm aşamalarında ekosistemle uyumlu. Çünkü agroekolojik bir üretim biçimi olan ipekböceği yetiştiriciliği için temel girdi , dut ağacı yaprağı. Yani önce karbon yutağı dut ağaçları yetiştirmek zorundasınız. İpek böcekleri yumurtadan koza örme dönemlerine kadar çok taze yapraklarla beslenmeli. Bunun için besleme evimiz dut bahçemizin yanı başında. Yani yem tedariği için taşıt araçları kullanılmıyor. İpek böceğinin yaşam döngüsünü tamamlaması için kelebeklerin kozadan çıkıp yumurta bırakmasını bekliyoruz. Böylece bir sonraki yılın üretim materyalini elde ediyoruz. Daha sonra delik kozalardan el aletleri ile çekilen ipek lifleri iplik haline getiriliyor ve el tezgahlarında dokunuyor.
Sürdürülebilirlik için ipekböceği yetiştiriciliği ve şiddetsiz ipek üretimi ; yavaş moda için uzun kullanım süreleri ve doğal lif yapıları ile şiddetsiz ipek ürünler doğadan gelen çok doğru örnekler..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir