İçeriğe geç

İLKELERİMİZ

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını ilke edinmiş Kooperatifimiz yönetişim yaklaşımıyla çalışmalarını yürütmektedir. EkoDoku etik moda ve sürdürülebilir tekstil alanında faaliyet göstermektedir. Bu alanda yaptığımız çalışmalarda önceliklerimiz:

  • kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm hassas grupların güçlendirilmesi, 
  • birlikte yapmanın ve dayanışmanın artırılması, 
  • doğal çevrenin ve ekosistemin korunması, 
  • insana yakışır iş olanaklarının geliştirilmesi, 
  • yeşil büyümenin teşvik edilmesi, 
  • bilimsel çalışmaların ve yenilikçiliğin yaygınlaştırılması, 
  • kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması, 
  • ortaklarının ve hedef gruplarının ekonomik, teknolojik, sanatsal, bilimsel, dijital, sosyal ve kültürel ihtiyaçları yanı sıra ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmetlerin üretiminin sağlanması
  • Ürün ve hizmetlerin adil ticaret ilkelerine uygun pazarlanmasına yönelik gereksinimlerinin karşılanması 

Ankara merkezli kurulan Hatay’da şubesi bulunan EkoDoku’nun; ayrıca Antalya, İstanbul ve İzmir’de ise ortakları bulunmaktadır. Kooperatif, her geçen gün farklı illerde kooperatif ortaklıkları kurmayı, ortakları bulunan kentlerde şube açmayı ve kurulacak atölyelerle birlikte üretim alanında aktif bir şekilde faaliyet göstermeyi, gezegenle uyumlu sürdürülebilir üretim, istihdam ve katma değer yaratmayı hedeflemektedir.