İçeriğe geç

HİKAYEMİZ

EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifinin kuruluş öyküsü Hatay’da 2017 yılında Kooperatif Başkanı Esra ÜZEL YÜNCÜLER, diğer ortaklar Alev AYDIN YAVUZCAN, Ayşen Sema TEKİN ve Tuba ÜZEL’in katkılarıyla “Sürdürülebilir Tekstil Moda ve Tasarım Merkezi” nin Hatay’a kazandırılması sürecinde başlamıştır. Bu süreç dünyada “Şiddetsiz İpek” veya “Barış İpeği” olarak bilinen yöntemin Türkiye ‘de uygulanması için bilimsel araştırma zeminine taşınması ile ivme kazanmıştır. Dört nesildir ipekböcekçiliği ve ipek dokumacılığı yapan bir ailenin bilgi, deneyim ve üretim geleneklerinin taşıyıcısı olan EkoDoku’nun Üretim Direktörü Emel DUMAN’ın vicdani olarak uyguladığı “böcek boğma işlemi yapmadan” ipekböceği yetiştiriciliği ve ipek ipliği üretimi; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında bilimsel bir çalışmayla da desteklenmiştir. Emel DUMAN‘ın yetiştiricilik ortamından ve derin bilgisinden sağlanan verilerle yapılan çalışma da teyit etmiştir ki  dünyada “Şiddetsiz İpek” veya “Barış İpeği” olarak bilinen yöntemin Türkiye ‘de uygulanabilirliği gösterilmiş, dünyada yaygın olan, koza içindeki tırtıl veya kelebeğin fırınlanarak ölmesine yol açan “böcek boğma”; yöntemi uygulanmamış, kelebeğin ördüğü kozayı delip dışarı çıkması beklenmiş, delik kozalardan yüksek kalitede iplik ve bu iplikten kumaş elde edilmiştir.

Kurucu Ortağımız Emel Duman’ın ivme kazandırdığı ve materyal sunduğu bir diğer önemli çalışma 1960’lı yıllardan beri doğada nesli tükendiği düşünülen Hatay Sarısı adlı sarı koza ören endemik ipekböceği ırkının tohumlarının bulunarak yaşatılmasının başarılmasıdır. Bu bağlamda yürütülen bilimsel çalışmalar akademik camiada devam etmektedir. 

EkoDoku 2017’den itibaren olgunlaşan fikir etrafında; Esra ÜZEL YÜNCÜLER öncülüğünde meslek, bilgi ve deneyimlerindeki farklılıkları avantaj olarak gören, gezegenin sağlığı ve gelecek nesillerin refahı konusunda benzer kaygılara sahip olan girişimci kadınların bir araya gelmesi ile 25 Mayıs 2021 de Ankara merkezli olarak kurulmuş, 2021 Aralık ayında Hatay şubesi açılmıştır. EkoDoku bir kadın girişimi olarak; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde yoksulluğun azaltılması, insana yakışır iş olanakları, cinsiyet eşitliği, sorumlu üretim ve tüketim anlayışıyla, iklim krizinin etkilerinin azaltılması için döngüsel ekonomi yaklaşımı ile çalışmaktadır. 

Ankara merkezli kurulan Hatay’da şubesi bulunan EkoDoku’nun; ayrıca Antalya, İstanbul ve İzmir’de ise ortakları bulunmaktadır. Kooperatif, her geçen gün farklı illerde kooperatif ortaklıkları kurmayı, ortakları bulunan kentlerde şube açmayı ve kurulacak atölyelerle birlikte üretim alanında aktif bir şekilde faaliyet göstermeyi, gezegenle uyumlu sürdürülebilir üretim, istihdam ve katma değer yaratmayı hedeflemektedir.