İçeriğe geç

EkoDoku Neler Yapar?


Kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm hassas grupların güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşları arasında dayanışmanın artırılması, doğal çevrenin korunması,  insana yakışır iş olanaklarının geliştirilmesi, yeşil büyümenin teşvik edilmesi, bilimsel çalışmaların ve yenilikçiliğin yaygınlaştırılması, kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması, Ortaklarının ve hedef gruplarının ekonomik, teknolojik, sanatsal, bilimsel, dijital, sosyal ve kültürel ihtiyaçları yanı sıra ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmetlerin üretimi; bununla birlikte pazarlanmasına yönelik gereksinimlerinin karşılanması; tüm bu idealler için projeler geliştirilmesi ve uygulanması EKODOKU’ nun çalışmaları arasındadır.