Neden “EKODOKU” dedik?

Biz; ekolojiye uygun bir yaşam dokusu oluşturan dünyamızın canlı cansız tüm unsurlarına öykünerek kooperatifimize EKODOKU adını verdik.

EKODOKU neden kuruldu?

EKODOKU ilhamını ipek böceğinin yaşam döngüsünü tamamlamasına izin veren BARIŞ İPEĞİ’ nden aldı.  Binlerce yıllık geleneğin aksine; “İpek böceği kelebeğinin kozadan canlı çıkmasına” ve “yumurta- tırtıl- koza-pupa-kelebek- yumurta” yaşam döngüsünü devam ettirmesine izin veren bu ekolojik ve sürdürülebilir ipek üretim yöntemi, bize farklı ürün ve üretimleri de sürdürülebilirlik bakış açısı ile ele alabileceğimiz ve yenilikler katabileceğimiz fikrini verdi. 

Böylece; insanın doğayı gözleyerek, deneyerek,  üreterek,  biriktirdiği; yol yordam, bilgi, teknik, gelenek, sanat, zanaat ve üretim kültürünün doğal yaşamla oluşturduğu dokuda gözden kaçan ilmekleri yakalamak, kadın elinin mahareti ile onarmak, canlandırmak, renkler, nakışlar, oyalar katmak, paylaşarak çoğaltmak, yaşama döndürmek,  sürdürülebilir kılmak, çağa ve geleceğe taşımak için EKODOKU’ yu  kurduk.   

İLKELERİMİZ ve HEDEFLERİMİZ

İlkelerimiz

 • Açık ve şeffaf ;
 • Tüm iş ve ilişkilerde yasalara ve hukuka uygun;
 • İnsan ilişkilerinde, din –dil- ırk-cinsiyet farkı gözetmeden;
 • Dayanışmacı, paylaşımcı ve sosyal fayda odaklı;
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine ve çevreye duyarlı;
 • Geleneğe saygılı ve geleceğe hazırlıklı.

Hedeflerimiz

 • Sosyal Fayda odaklı çalışmalar yürüterek kadınlar ve gençler başta olmak üzere hassas grupları güçlendirmek;
 • Kadınlar ve Gençler için dokuma ile ilgili yeni ve yenilikçi iş alanları yaratarak kırsal ve kentsel kalkınmaya katkı sağlamak;
 • Kişisel ve evlerimizde kullandığımız ürünlerde yapay ve sentetik elyaf yerine doğal ve yerel elyaf kullanma tercihini arttıracak farkındalığı oluşturmak;
 • Anadolu’nun geleneksel dokumacılığında yaygın kullanılan doğal liflerin üretim süreçleri ve dokunmasına ait geleneksel sanat, yöntem, araç – gereçlerin araştırılması, kayıt altına alınması, korunması ve yeniden üretimi;
 • Doğal lifleri üreten, dokuyan ve geleneksel bilgiye sahip çıkan kişi ve kurumlarla kümelenme amaçlı ağ oluşturulması;
 •  Dokuma ve ilgili el sanatlarında ilgi, bilgi ve beceri sahibi kadınların güçlendirilmeleri için proje ve eğitimler hazırlanması;
 • Geleneksel ve güncel dokuma ürünlerinin yeniden kullanımı için manuel veya dijital yöntemler geliştirmek.

EKODOKU NELER YAPAR?

Kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm hassas grupların güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşları arasında dayanışmanın artırılması, doğal çevrenin korunması,  insana yakışır iş olanaklarının geliştirilmesi, yeşil büyümenin teşvik edilmesi, bilimsel çalışmaların ve yenilikçiliğin yaygınlaştırılması, kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması, Ortaklarının ve hedef gruplarının ekonomik, teknolojik, sanatsal, bilimsel, dijital, sosyal ve kültürel ihtiyaçları yanı sıra ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmetlerin üretimi; bununla birlikte pazarlanmasına yönelik gereksinimlerinin karşılanması; tüm bu idealler için projeler geliştirilmesi ve uygulanması EKODOKU’ nun çalışmaları arasındadır.