İçeriğe geç

İŞBİRLİKLERİ ve PROJELER

EkoDoku, kooperatif çatısı altında teori ve pratiği bir araya getirerek, sosyal, ekonomik ve ekolojik fayda üzerine çalışan üretim, araştırma, dayanışma ve etkinlik odaklı sosyal girişimdir. Tekstil alanında geleneksel ile yeniliği harmanlayan bir üretim modeli geliştirerek, araştırma, geliştirme çalışmaları yanı sıra ticaret yapan aynı zamanda işbirlikleri de kurarak faaliyet gösteren bir girişimiz. Ana sözleşmemizde de vurgulandığı üzere kar payı dağıtmayan kadınlar ve gençler öncelikli olmak üzere hassas grupları sosyo-ekonomik açıdan güçlendiren, bu gruplar için gelir kaynakları yaratan, gelenekle geleceği bugünde buluşturan sosyal girişim olarak döngüsel ekonomi, sorumlu üretim-tüketim, adil ticaret, yeşil büyüme, doğa ve insan dostu üretim, yavaş moda, sürdürülebilir tekstil, yaşam döngüsüne saygı, sosyal fayda gibi konuları harmanlayan oluşumuz. 

Ürettiğimiz her mal ve hizmetin hedefi öncelikle toplumsal ve çevresel faydadır. Aynı zamanda dezavantajlı bireylerin iş gücüne aktif katılımına yönelik etkin gelir modeli ile  fark yaratmaktadır. Bu farklılık “çalışanları” hem hizmet sağlayıcısı hem de faydalanıcısı haline getirmek ve böylelikle asıl paydaş rolünün sahibi de çalışanlar olmaktadır. Sosyal dayanışma ekonomisi bileşenlerinin ve özellikle kooperatiflerin kapasitesini geliştirmek için ağ çalışmalarına, kooperatif toplantılarına, çalıştaylara, konferanslara aktif katılım sağlıyoruz. Sosyal fayda sağlamak için aktif paydaş veya yararlanıcı olduğumuz bazı projeler: 

Sivil Toplum Diyalogu – VI ile Sivil Toplum Destek Programı – III Kapsamın da Sivil Toplum Sektörü Buluşmaları, Katılımcı Kooperatif olarak yer alıyoruz.

Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalogu VI Programı Sosyal Kooperatifler Mükemmeliyet Merkezi Platformu, 2021, Sosyal Kooperatif olarak ağ üyesi ve paydaş statüsünde yer alıyoruz.


Fransa Büyükelçiliği ve Türetim Ekonomisi Derneği tarafından yürütülen Kadın Üreticilerin Ekolojik ve Sosyal Açıdan Adil Dönüşümünü Destekleme Projesinin aktif katılımcıyız. Eğitimler ve atölyeler aracılığıyla kapasitemizi güçlendirdik.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının pilot il Ankara çalışmalarında faydalanıcı kooperatifiz, İl Müdürlüğüyle yakın çalışmalar yaparak kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi alanında işbirliği yapmaktayız. 


Dünya Bankası Programı olan “Sosyal Girişimcilik Uygulama Topluluğu (SECoP)” aktif üyesiyiz, kadın kooperatiflerin güçlendirilmesi ve sosyal uyum alanında çalışmaktayız.

Yeni Nesil Kooperatifler Ağı üyesiyiz; bu ağın gereksinim ve sorunlara çözüm getirebilmesinde kilit rol oynamaktayız, aktif katılım sağlamaktayız. 


Yerel İklim Ağı Üyesiyiz, bu ağın gereksinim ve sorunlara çözüm getirebilmesine, aktif katılım sağlamaktayız. 

WEConnect International adıyla faaliyet gösteren Kadın Girişimciler ağında yer alıyoruz.


İhracatta Kadın Projesinin faydalanıcısıyız, yeşil ihracat konusunda Türkiye’de kapasite geliştirme konusunda çalışan 10 Sosyal Girişimden birisiyiz.  

Sağlıklı Yaşıyoruz ağının sosyal kooperatif üyesiyiz.

bhjkjhkjhbjkjhjjhhjhjklkjhgfghjklşlkjhgfdfghjklkjhfghjkhgfdsfghjghfdhj hgfgjhgfhgfhgfdghgfdfhgfdghgfdghgfdgh


Ankara Kalkınma Ajansı Destekli Kelebeği Yaşatan İpek: Barış İpeği adlı Nisan 2022-Mart 2023 tarih aralığında hibe projesini yürüttük.

Atölye Bez-EkoDoku dayanışma ve işbirliği süreci aktif olarak devam ediyor.